Image Alt

Modern

สีชมพูเป็นสีที่สื่อถึงความอ่อนหวาน อีกทั้งสีนี้ยังส่งผลต่อการมองเห็นด้วย ยิ่งสีชมพูนู้ดอมแดง เมื่อเรามองหรือสัมผัสกับสีเหล่านี้นาน ๆ จะทำให้เรารู้สึกสงบ และยังช่วยบรรเทาความรู้สึกโกรธ ก้าวร้าว ดังนั้นเรามักจะใช้สีชมพูในการตกแต่งห้องนั่งเล่น ห้องนอน และเรามักใช้สีชมพูอ่อนในการตกแต่งห้องของเด็ก ๆ เพราะมันจะส่งเสริมความรู้สึกในด้านความรัก ความสนุกสนาน ให้กับเด็ก ๆ   

"ห้องวันสุข " ถ้าพูดถึงสีที่เป็นที่นิยม ในการแต่งห้องคงไม่พ้นห้องสีฟ้า สีฟ้าเป็นที่ชื่นชอบของคนในทุกๆวัย เพราะเป็นสีที่เย็น สบายตา ทำให้ห้องน่าอยู่และอยู่สบายมากยิ่งขึ้น