Image Alt

Modern

สีชมพูเป็นสีที่สื่อถึงความอ่อนหวาน อีกทั้งสีนี้ยังส่งผลต่อการมองเห็นด้วย ยิ่งสีชมพูนู้ดอมแดง เมื่อเรามองหรือสัมผัสกับสีเหล่านี้นาน ๆ จะทำให้เรารู้สึกสงบ

ถ้าพูดถึงสีที่เป็นที่นิยม ในการแต่งห้องคงไม่พ้นห้องสีฟ้า สีฟ้าเป็นที่ชื่นชอบของคนในทุกๆวัย เพราะเป็นสีที่เย็น สบายตา ทำให้ห้องน่าอยู่และอยู่สบายมากยิ่งขึ้น