Image Alt

Privacy Policy

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ บริษัท สตูดิโอ 68 จำกัด

PRIVACY POLICY OF STUDIO68

บริษัท Studio68 เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจรับออกแบบ และตกแต่งภายในครบวงจร ให้กับบ้านพักอาศัย คอนโด รีสอร์ท สำนักงานร้านค้าหรือโครงการต่างๆ ซึ่งทางบริษัท ได้จัดทำช่องทางการสื่อสารออนไลน์สำหรับลูกค้า โดยการสร้างเว็บไซต์ และช่องทางการสื่อสารบน แพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ เพื่อความสะดวก แก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัท Studio68 ทางระบบจึงได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information)ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของบริษัท ดังนี้

 

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

  1. เพื่อความสะดวกในการให้บริการ หรือจัดทำโปรโมชั่นพิเศษ แก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัท Studio68 ทางเว็บไซต์ จึง ได้ จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) หมายเลขโทรศัพท์  เป็นต้น
  2. นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการอันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุง คุณภาพในการให้ บริการ ของบริษัท Studio68 จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ของท่านบางอย่าง เพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของ เว็บไซต์ ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)
  3. บริษัท Studio68 ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของเว็บไซต์อื่น ที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวมใช้ หรือดำเนินการ เกี่ยวกับข้อมูลส่วน บุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้บริษัท Studio68 ไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการ ดำเนินการใดๆ ตามที่ได้มีการ ประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตาม นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้


การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

  1. บริษัท Studio68 จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และ อีเมล์แอดเดรส เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่าง  รวมทั้งสำรวจความคิดเห็น ของท่านในกิจการ หรือกิจกรรม ของบริษัท Studio68 เท่านั้น
  2. บริษัท Studio68 ขอรับรอง ว่าจะไม่นำข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านที่บริษัท Studio68 ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขาย หรือ เผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาดเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น


การใช้คุกกี้
 (Cookies)

คุกกี้” คือ ข้อมูลที่บริษัท Studio68 ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการและ เมื่อมีการติดตั้ง ข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้วหากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์ของบริษัท Studio68  บันทึก หรือจดจำ ข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่า ผู้ใช้บริการจะทำ การลบ “คุกกี้” นั้น เสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานอีกต่อไป หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้วท่านจะได้รับ ความสะดวกสบายในการท่อง เว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้ บริษัท Studio68 จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้ บันทึก หรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของบริษัท Studio68 เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้ บริการของบริษัท Studio68 ต่อไป


การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท Studio68 อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่าน ทราบล่วง หน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้นบริษัท Studio68 จึงขอแนะนำให้ ผู้ใช้บริการ อ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของ บริษัท Studio68


การติดต่อเพื่อขอแจ้งข้อเสนอแนะ
 “นโยบายและความเป็นส่วนตัว

       ขอขอบคุณสำหรับการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Studio68 หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับ “นโยบายความเป็นส่วนตัว” และแนวทางปฏิบัติอื่น หรือคำถามเกี่ยวกับ “ข้อมูลส่วนบุคคล” ของคุณ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ด้านการคุ้มครองข้อมูลของบริษัท Studio68 ให้ทราบ ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในหน้าเว็บไซต์ www.studio68.co.th หรือ E-mail : info@studio68.co.th