Image Alt

S68 Interior Design รับออกแบบตกแต่งภายใน ภายนอกโรงแรม รีสอร์ท บ้านพูลวิลล่า คอนโด บ้านที่อยู่อาศัย

ห้องนี้…สีชมพู

สีชมพูเป็นสีที่สื่อถึงความอ่อนหวาน อีกทั้งสีนี้ยังส่งผลต่อการมองเห็นด้วย ยิ่งสีชมพูนู้ดอมแดง เมื่อเรามองหรือสัมผัสกับสีเหล่านี้นาน ๆ จะทำให้เรารู้สึกสงบ และยังช่วยบรรเทาความรู้สึกโกรธ ก้าวร้าว ดังนั้นเรามักจะใช้สีชมพูในการตกแต่งห้องนั่งเล่น ห้องนอน และเรามักใช้สีชมพูอ่อนในการตกแต่งห้องของเด็ก ๆ เพราะมันจะส่งเสริมความรู้สึกในด้านความรัก ความสนุกสนาน ให้กับเด็ก ๆ