Image Alt

MASCULINE Tag

“ผมอยากได้บ้านพักตากอากาศ ที่ไม่ใช่บ้านพักตากอากาศ”ประโยคแรกที่ลูกค้าพูดกับทีม S68 ถึงความต้องการในการออกแบบคอนโดขนาด 80 ตร.ม.