Image Alt

The Coffee Shop Cha-Am

The Coffee Shop Cha-Am

ผลงานออกแบบร้านกาแฟ หนึ่งในธุรกิจที่ยังเป็นที่นิยมสำหรับคนรุ่นใหม่ concept การออกแบบของร้านกาแฟแห่งนี้ ถูกออกแบบให้มีบรรยากาศ ที่ดูอบอุ่น เน้นการตกแต่งด้วยวัสดุ จากไม้นอกจากนี้ยังนำสีเขียวของต้นไม้มาเพิ่มความสดชื่นให้กับภายในร้านอีกด้วย

Project:

The Coffee Shop Cha-Am

Concept&Style:

Location:

ChaAm, Thailand

Interior Design:

Category: