Image Alt

S68 Interior Design รับออกแบบตกแต่งภายใน ภายนอกโรงแรม รีสอร์ท บ้านพูลวิลล่า คอนโด บ้านที่อยู่อาศัย

ช่องเปิดสำคัญแค่ไหน ?

“ช่องเปิด” หมายถึง ผนังของอาคารที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศ ช่องแสง และระเบียง ถ้าหากอาคารหลังนั้นๆได้ออกแบบหน้าต่างช่องเปิดมาอย่างเหมาะสมก็จะทำให้บรรยากาศภายในอาคารมีความสว่างที่พอดี และมีลมถ่ายเท ระบายอากาศได้อย่างปลอดโปร่ง แต่ถ้าหากออกแบบหน้าต่าง หรือช่องเปิดผิดไปจากหลักการออกแบบที่เหมาะสม หรือ ไม่มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับบริบทการใช้งานของอาคารก็จะทำให้มีบรรยากาศที่ไม่ดี ไม่สามารถระบายอากาศได้อย่างสะดวก จึงทำให้รู้สึกอึดอัด ซึ่งการจะออกแบบช่องเปิดให้สัมพันธ์กับบริบทอาคาร และมีความเหมาะสมลงตัวกับลักษณะการใช้งาน