Image Alt

May 2021

สีชมพูเป็นสีที่สื่อถึงความอ่อนหวาน อีกทั้งสีนี้ยังส่งผลต่อการมองเห็นด้วย ยิ่งสีชมพูนู้ดอมแดง เมื่อเรามองหรือสัมผัสกับสีเหล่านี้นาน ๆ จะทำให้เรารู้สึกสงบ และยังช่วยบรรเทาความรู้สึกโกรธ ก้าวร้าว ดังนั้นเรามักจะใช้สีชมพูในการตกแต่งห้องนั่งเล่น ห้องนอน และเรามักใช้สีชมพูอ่อนในการตกแต่งห้องของเด็ก ๆ เพราะมันจะส่งเสริมความรู้สึกในด้านความรัก ความสนุกสนาน ให้กับเด็ก ๆ   

"ห้องวันสุข " ถ้าพูดถึงสีที่เป็นที่นิยม ในการแต่งห้องคงไม่พ้นห้องสีฟ้า สีฟ้าเป็นที่ชื่นชอบของคนในทุกๆวัย เพราะเป็นสีที่เย็น สบายตา ทำให้ห้องน่าอยู่และอยู่สบายมากยิ่งขึ้น  

"ช่องเปิด" หมายถึง ผนังของอาคารที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศ ช่องแสง และระเบียง ถ้าหากอาคารหลังนั้นๆได้ออกแบบหน้าต่างช่องเปิดมาอย่างเหมาะสมก็จะทำให้บรรยากาศภายในอาคารมีความสว่างที่พอดี และมีลมถ่ายเท ระบายอากาศได้อย่างปลอดโปร่ง แต่ถ้าหากออกแบบหน้าต่าง หรือช่องเปิดผิดไปจากหลักการออกแบบที่เหมาะสม หรือ ไม่มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับบริบทการใช้งานของอาคาร ก็จะทำให้มีบรรยากาศที่ไม่ดี ไม่สามารถระบายอากาศได้อย่างสะดวก จึงทำให้รู้สึกอึดอัด ซึ่งการจะออกแบบช่องเปิดให้สัมพันธ์กับบริบทอาคาร และมีความเหมาะสมลงตัวกับลักษณะการใช้งาน